8. ročník 2016

8. ročník 2016

Rok 2016 priniesol už ôsmy ročník oceňovania najrýchlejšie rastúcich malých a stredných spoločností – Diamanty slovenského biznisu. Enterprise Investors, najstaršia a jedna z najväčších spoločností spravujúca fondy private equity v strednej a východnej Európe a magazín Forbes Slovensko spolu s ďalšími partnermi odovzdali víťazom ocenenia v 4 kategóriách rozdelených v rámci regiónov Slovenska na Východ, Stred, Západ a Bratislava. Tohtoročné popredné priečky nadväzujú na rozmanitosť z posledných rokov. Najlepšie sa umiestnili firmy z oblastí stavebníctva, IT, dopravy, ale i výroby. „Je vidieť, že najmä stavebníctvo prežilo dobrý rok a IT spoločnosti tradične patria medzi silno rastúce odvetvia“, uviedol Juraj Porubský, šéfredaktor Forbes Slovensko. Slávnostný galavečer sa niesol v znamení výbornej nálady i vďaka skvelým moderátorom – Vere Wisterovej a Jurajovi Porubskému a zábavnému kvízu, ktorý si pre hostí pripravili organizátori.

Západné Slovensko

Spoločnosť založená v roku 1993 pod obchodným názvom PEVA A SPOL. s.r.o. bola v roku 2001 premenovaná na KOLEX, s.r.o. Vo svojej podnikateľskej činnosti sa zaoberá predajom stavebných strojov a mechanizácie, pričom poskytuje i poradenstvo a servis. Od roku 1995 je súčasťou firmy požičovňa stavebnej mechanizácie, ktorú využívajú dodávatelia stavebných prác ako aj súkromné osoby. Dlhodobým cieľom firmy je ponúkať všetkým podnikateľom v stavebníctve – od menších súkromných dodávateľov stavebných prác až po veľké stavebné spoločnosti, najmodernejšie stroje a kvalitné služby.


Spoločnosť Karovič založená v roku 1992 sa so svojimi 17 zamestnancami venuje prevažne výrobe a preprave betónových zmesí a betónových výrobkov. Súčasťou podnikateľskej činnosti je aj odborná technická pomoc a na mieru šité riešenia pri plánovaní projektov a realizácii stavieb.


Spoločnosť c2i s.r.o. je inovatívna firma z Dunajskej Stredy s viac než desať ročnými skúsenosťami na domácom i zahraničnom trhu. Jej cieľom je odľahčenie sveta prostredníctvom inteligentne navrhnutých komponentov z uhlíkových vláken pre automobily a lietadlá budúcej generácie. Vďaka ich výrobkom dosahujú finálne produkty výkon, ktorý by inak nebolo možné dosiahnuť. Ich rýchly nárast im zabezpečujú silné stránky ako rýchlosť vypracovania projektov, inovácie, konkurencieschopnosť na trhu, využívanie popredných výrobných technológií a kvalita produktov. c2i s.r.o. zamestnáva viac ako 290 ľudí a medzi top klientov patria prémiové automobilky Porsche, Jaguar, Bentley, BMW či Koenigsegg.


Východné Slovensko

Spoločnosť ELTRA sa už od svojho založenia v roku 1993 zaoberá realizáciou prác a dodávok v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. Špecializuje sa na elektrifikáciou železničných tratí a silnoprúdovým elektroinštalačným prácam. Jej dominantnou náplňou je dodávanie unikátnych riešení na pevných trakčných zariadeniach celoštátnych dráh a silnoprúdovej elektrotechniky.


NORWIT SLOVAKIA je etablovanou slovenskou firmou s dvadsať ročnou históriou na slovenskom trhu v oblasti predaja a poskytovania servisu stavebným firmám. Zaoberá sa predajom ľahkej a ťažkej stavebnej mechanizácie a prevádzkovaním podporných činností ako servis a prenájom strojov. Na slovensku NORWIT SLOVAKIA zastupuje viaceré značky. Má komplexnú sieť obchodných zástupcov s dlhoročnými skúsenosťami a zručnosťami, aby boli schopní kedykoľvek rýchlo poradiť a odporučiť najvýhodnejšie riešenie svojim zákazníkom.


Spoločnosť Commerc Service, s.r.o. už viac ako dvadsať rokov vykonáva výrobnú a distribučnú činnosť v oblasti presného strojárenstva a svojou komplexnosťou je jedným z hlavných lídrov slovenského trhu v oblasti ucelených systémových dodávok presných nástrojov, Tool Managementu, náročných komponentov, prípravkov a normovaných dielov. Hlavnou pridanou hodnotou spoločnosti je zabezpečiť, aby každý zákazník mal k dispozícii to čo potrebuje, v čase keď to potrebuje a toľko čo potrebuje za výhodných cenových podmienok s kompletným technickým servisom.


Stredné Slovensko

DOPRAVA A SLUŽBY K & T je modernou spoločnosťou s viac ako dvadsať ročnými skúsenosťami na trhu. Pôsobí na Slovensku, v Čechách a Poľsku, kde zamestnáva viac než 130 zamestnancov. Spoločnosť poskytuje služby nákladnej dopravy a mechanizácie; služby výroby, dopravy a predaja betónových zmesí. Taktiež vlastní a prevádzkuje 3 betonárne a poskytuje komplexné služby súvisiace s údržbou osobných a nákladných vozidiel. Pridanou hodnotou pre zákazníka sú dlhoročné skúsenosti, kvalita technológií, ako aj flexibilita a prispôsobenie sa ich potrebám.


Forest Wood Slovakia patrí medzi významných dodávateľov komplexnej lesníckej výroby pre vlastníkov lesa s viac ako deväťročnou históriou na Slovensku. Zaoberá sa predajom a dodávkami ihličnatých a listnatých drevín, ako aj poradenstvom v lesnom hospodárstve a ekológií. Pridanou hodnotou spoločnosti je najvyššia lesnícka odbornosť, získaná viacročnými skúsenosťami a využívanie moderných lesníckych technológií s dôrazom na ekológiu a ochranu prírody.


Slovenská spoločnosť MH- Sped pôsobí na slovenskom trhu od roku 2010. Hlavnou podnikateľskou činnosťou tejto firmy je predovšetkým medzinárodná doprava a logistické riešenia. Zaoberá sa aj špedičnými službami a dokáže zabezpečiť prepravu tovaru od 1 kg až po 24 000 kg, expresnú prepravu dodávkami alebo sólom, ale i celovozovú prepravu.


Bratislava

ANASOFT je softvérová spoločnosť s viac ako dvadsaťpäť ročnou tradíciou a patrí medzi 10 najväčších softvérových domov na Slovensku. Pôsobí na Slovensku, v Čechách, Nemecku a USA. Hlavné vývojové centrum je v Bratislave a zamestnáva viac než 100 profesionálov. Filozofiou ANASOFTu je neustály rozvoj. Spoločnosť je softwarehouse a vytvára unikátne riešenia, ktoré vychádzajú z dôkladnej analýzy potrieb zákazníka. Do riešení vkladajú svoje know-how, kreativitu a využívajú novinky z oblasti informačných technológií.


Firma HOLLEN s.r.o., je slovenská spoločnosť s nemeckým know-how v automobilovom priemysle od roku 2001. Podporuje automobilových výrobcov na Slovensku pri odstraňovaní nedostatkov v oblasti kvality nakupovaných dielov. Okrem toho ponúka dodávateľským firmám komplexný servis kvality priamo u odberateľa – vstupná kontrola, výstupná kontrola, triedenie/ sortovanie, dodatočné a korekčné práce, služby rezidentov a inžinierov podľa požiadaviek zákazníka.


I.S.D.D. plus je softvérová spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti informačných technológií od roku 1999. Spoločnosť sa so svojimi viac ako 40 zamestnancami špecializuje výlučne na telekomunikačné a bankovnícke odvetvia, kde vytvára unikátne riešenia vychádzajúce z dôkladnej analýzy potrieb zákazníka. Do riešení vkladajú svoje know-how, kreativitu a využívajú novinky z oblasti najmodernejších informačných technológií. Svoje služby poskytuje nie len na Slovensku ale aj v Egypte, Španielsku, Dominikánskej republike, Guadeloupe, Macedónsku či Saudskej Arábii.


Za Diamantami slovenského biznisu stoja

Organizátori