Prebiehajúci ročník

15. október 2021
Slávnostný galavečer Palace Art Hotel, Pezinok

Pravidlá Diamantov slovenského biznisu 2021

Naposledy sme sa vo štvrtok 19. novembra 2020 na online evente 12. ročníka ocenenia dozvedeli, ktoré slovenské podniky predstavujú kvalitu, trvácnosť a hodnotu pre slovenskú ekonomiku, ako ich definuje symbol tohto podujatia – diamant.
V aktuálnom ročníku pribudnú do rebríčka Diamanty slovenského biznisu po trinástykrát slovenské spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, ktoré splnia nasledovné pravidlá:

1. Najmenej tri posledné roky nepretržitej podnikateľskej činnosti
2. Ročné tržby v intervale 2 – 50 miliónov EUR v posledných 3 rokoch podnikania
3. Ziskové hospodárenie minimálne za posledné 2 roky podnikania
4. Spoločnosť bez zahraničnej majetkovej účasti (t.j. dcéry zahraničných spoločností)

Rebríček Diamanty slovenského biznisu je zostavovaný na základe existujúcej databázy spoločnosti FinStat, ktorá sústreďuje údaje o všetkých podnikateľských subjektoch na Slovensku. Do hodnotenia je zaradená každá domáca firma, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá. Kompletné celoslovenské výsledky sú vyhlasované na slávnostnom galavečeri. Hodnotenie nie je zaťažené žiadnou subjektívnou individuálnou voľbou, opiera sa iba o objektívne ekonomické ukazovatele. Organizátori majú výhradné právo, na základe vlastného uváženia, rozhodnúť o poradí spoločností umiestnených v rebríčku Diamanty slovenského biznisu.

Za Diamantami slovenského biznisu stoja

Organizátori
Partneri Finstat AUDI Bukovinský & Chlipala VISA vnet
Networking partner Nespresso
Komunikačný partner SEESAME Communication Experts