Prebiehajúci ročník

26.-27. október 2018
Slávnostný galavečer THE GRAND
VÍGĽAŠ

Pravidlá Diamantov slovenského biznisu 2018

V piatok 26. októbra 2018 sme sa dozvedeli, ktoré slovenské podniky predstavujú kvalitu, trvácnosť a hodnotu pre slovenskú ekonomiku, ako ich definuje symbol tohto podujatia – diamant. Už po desiatykrát pribudli do rebríčka Diamanty slovenského biznisu slovenské spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, ktoré splnili nasledovné pravidlá:

1. Najmenej tri posledné roky nepretržitej podnikateľskej činnosti
2. Ročné tržby v intervale 2 – 50 miliónov EUR v posledných 3 rokoch podnikania
3. Ziskové hospodárenie minimálne za posledné 2 roky podnikania
4. Spoločnosť bez zahraničnej majetkovej účasti (t.j. dcéry zahraničných spoločností)

Rebríček Diamanty slovenského biznisu je zostavovaný na základe existujúcej databázy spoločnosti FinStat, ktorá sústreďuje údaje o všetkých podnikateľských subjektoch na Slovensku. Do hodnotenia je zaradená každá domáca firma, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá. Kompletné celoslovenské výsledky sú vyhlasované na slávnostnom galavečeri. Hodnotenie nie je zaťažené žiadnou subjektívnou individuálnou voľbou, opiera sa iba o objektívne ekonomické ukazovatele.

Organizátori majú výhradné právo, na základe vlastného uváženia, rozhodnúť o poradí spoločností umiestnených v rebríčku Diamanty slovenského biznisu.

Za Diamantami slovenského biznisu stoja

Partneri Finstat Alfa Romeo Bukovinský & Chlipala Growision
Networking partnerChivas
Komunikačný partner SEESAME Communication Experts