O diamantoch

Už pätnásť rokov vám prinášame aktuálny pohľad na najdynamickejšie rastúce spoločnosti slovenského podnikateľského prostredia. Práve malé a stredne veľké podniky sú hybnou silou našej ekonomiky, prinášajú pracovné miesta desiatkam tisícok ľudí a vysokou mierou sa podieľajú na tvorbe HDP Slovenska.

Oceňovanie najrýchlejšie rastúcich spoločností prináša náhľad do hĺbky podnikateľského prostredia. Medzinárodná myšlienka Enterprise Investors, podporovať malé a stredne veľké spoločnosti, sa ujala hneď v niekoľkých európskych krajinách. V Českej republike – Štiky českého biznisu, v Maďarsku – Pegazus Díj a v Rumunsku – Campioni în Business.

Súťaž každoročne hodnotí dosiahnuté podnikateľské výsledky slovenských spoločností za obdobie minimálne troch rokov činnosti firiem. V rámci oceňovania sa každoročne vytvorí rebríček spoločností, ktorý ponúka relevantný obraz o tom, ako sa darí malým a stredne veľkým podnikom a ako dynamicky rastú odvetvia v jednotlivých regiónoch na Slovensku.

Myšlienka
ocenenia

Podnikanie na Slovensku nie je len o nadnárodných korporáciách s bratislavskými dcérami. Po celej krajine vznikajú a rastú spoločnosti, o ktorých nepíšu denne médiá, ale ony napriek tomu tvoria pevný základ hospodárstva našej krajiny. Zamestnávajú ľudí v regiónoch, pristupujú zodpovedne k lokálnemu rozvoju a vytvárajú hodnoty. Za to si zaslúžia uznanie a úctu.

Podmienky zaradenia do rebríčka

Do rebríčka Diamanty slovenského biznisu sú zaradené slovenské spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

  1. Najmenej tri posledné roky nepretržitej činnosti
  2. Ročné tržby v intervale 5 – 50 miliónov EUR v ostatných 3 rokoch
  3. Ziskové hospodárenie minimálne za ostatné 3 roky
  4. Spoločnosť bez zahraničnej majetkovej účasti (t.j. dcéry zahraničných spoločností)

O organizátoroch

Enterprise Investors

Enterprise Investors je najstaršou a jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Na Slovensku pôsobíme nepretržite od roku 2001 a odvtedy sme investovali 100 mil. eur do slovenských spoločností.

V Enterprise Investors podporujeme perspektívne firmy, manažérov a podnikateľov s víziou, kombinujeme odborné znalosti so skúsenosťami z miestnych trhov. V našom prístupe kladieme zásadný dôraz na vytváranie trvalých hodnôt a zodpovedné investovanie s pozitívnym vplyvom na spoločnosť a životné prostredie.

Enterprise Investors má zastúpenie v šiestich krajinách vo Varšave, Bratislave, Prahe, Bukurešti, Budapešti a Záhrebe. Od svojho vzniku v roku 1990 sme vytvorili desať fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2,2 mld. eur do 155 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 137 investícií. Toto číslo zahŕňa 35 zrealizovaných primárnych emisií akcií (IPO) spoločností zo svojho portfólia na varšavskej (WSE), pražskej (PSE), vilniuskej (Nasdaq) a newyorskej (NYSE) burze. Medzi najznámejšie investície na Slovensku a v ČR patria Asseco, Orange, AVG, STD Donivo, Nay a Kofola.

Forbes

Magazín Forbes vychádza od roku 1917, patrí k najcitovanejším svetovým periodikám a je považovaný za najlepší biznisový magazín na svete. Na Slovensku magazín vychádza už od novembra 2010 a prináša témy z oblasti ekonomiky, financií a podnikania s globálnym pohľadom. Predstavujeme podnikanie a biznis ako dôležitú súčasť života, prinášame inšpiratívne príbehy slovenských aj zahraničných podnikateľov. Pravidelne zostavujeme rebríčky úspešných ľudí a spoločností doma a vo svete. S partnermi realizujeme analýzy a prieskumy zamerané na podnikateľské prostredie. Monitorujeme nové spoločnosti, startupy a mladé talenty, sledujeme malé a stredné spoločnosti a prinášame profily tých najzaujímavejších a najúspešnejších slovenských podnikateľov.

Za Diamantami slovenského biznisu stoja

Organizátori