3.ročník 2011

3.ročník 2011

„V roku 2011 sme zaknihovali tretie výročie tejto akcie, ktorá už stihla vstúpiť do povedomia najmä slovenskej podnikateľskej verejnosti. Tradícia Diamantov bola zatiaľ krátka, preukázala však životaschopnosť, čoho potvrdením je vernosť a miera podpory jej organizátorov i partnerov a rozširujúci sa okruh firiem, ktoré sa prihlásili do súťaže,“ konštatuje Ľubor Jenis, generálny riaditeľ spoločnosti Coface Slovakia. Výsledný rebríček spoločností zostavuje Coface Slovakia. Hodnotí sa viacero ukazovateľov, výsledkom hodnotenia je konečné skóre určujúce poradie spoločností. Najväčšiu váhu pri hodnotení majú parametre rastu tržieb, ziskovosti a miery zadĺženosti. Popri celoslovenskom rebríčku sú zostavené aj regionálne „rankingy“, ktoré určia víťazné spoločnosti v krajoch Slovenska. Predpokladom účasti a hodnotenia spoločnosti je jej súhlas so zverejnením firemných výsledkov.

Západné Slovensko

TANDEM-SK s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorá uskutočňuje projekty elektrických inštalácií. Pôsobí v celej Európskej únii. Medzi hlavné aktivity patria elektroinštalačné práce, rozvody rôzneho typu, ťahanie káblov, montáž silno a slaboprúdových zariadení a montáž osvetlenia. Spoločnosť taktiež ponúka aj realizáciu a vypracovanie elektrotechnickej dokumentácie.


Dcérska spoločnosť talianskej skupiny Brovedani Group nevznikla v roku 2004 v Galante náhodou. „Výber krajiny ovplyvnili rôzne faktory – geografická poloha je strategická pre obslúženie zákazníkov, relatívne malá vzdialenosť od materskej firmy a v neposlednom rade kompetencie a schopnosti slovenských zamestnancov. Výber Galanty bol zjednodušený aj ústretovosťou lokálnych inštitúcií,“ vymenúva manažérka ľudských zdrojov Zuzana Rumizová.
Podnik začal s vizuálnou kontrolou súčiastok vyrobených v talianskych prevádzkach s pätnástimi zamestnancami. Prvé stroje na výrobu komponentov pre automobilový priemysel, pre prvého klienta sa rozbehli v októbri 2005. „Dôvera vedenia skupiny, kreativita talianskych kolegov a metodickosť a úsilie slovenských zamestnancov vyústilo v to, že podnik sa stal jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v Galante. Dnes zamestnáva 330 ľudí,“ hovorí manažérka. Hlavné výrobky spoločnosti sú komponenty vysokej presnosti pre dieselové vstrekovače a čerpadlá a komponenty pre klimatizácie a servoriadenie. Hlavnými zákazníkmi sú Bosch, Delphi, Eaton, Sanden – medzinárodné skupiny, ktoré dodávajú súčiastky do automobiliek.
Kríza z konca roka 2008 a z roku 2009 zasiahla aj Brovedani, tak ako celý automobilový „svet“. „Neboli to ľahké momenty, ale z krízy sme vytvorili možnosť stať sa štíhlym a konkurencieschopným podnikom. To znamenalo analýzu a reorganizáciu podnikových procesov, predebatovanie všetkého ,samozrejmého‘, pričom sme pokračovali v investíciách tam, kde boli nevyhnutné. Toto všetko sme urobili tak, aby sme sa v čo najmenšej miere dotkli zamestnancov, ktorí sú jediným a ozajstným motorom pri zotavení. Nebolo to ľahké, ale výsledky sú evidentné pre všetkých. Skupina vyšla z krízy silnejšia než predtým,“ pripomína Z. Rumizová.
Po úspešnom štarte a etablovaní sa na trhu čaká Brovedani Slovakia nová fáza. „Predpokladom je konsolidácia kompetencií a projektov. Neexistuje jediný recept na udržanie sa na špičke, ale vedomie, že Brovedani Slovakia bude sama tvorcom svojej budúcnosti so svojimi kompetenciami a pracovníkmi je pre nás podstatná,“ zdôrazňuje Z. Rumizová.


Ulstrup plast, Pobedim robí výrobky z plastov, ale aj nástroje potrebné pri spracúvaní plastov. Využíva najmä technológie vstrekovania. Vyrába napríklad dávkovacie čerpadlá. Je to výrobok, s ktorým sa ľudia stretávajú každý deň, dávkovacie čerpadlá sa bežne používajú napríklad v kozmetike, pravdaže nielen tam.Hoci je spracovanie plastov viac technologická záležitosť, je podnikanie spoločnosti ovplyvnené budovaním dlhodobých vzťahov.

„Biznis znamená plniť očakávania a požiadavky zákazníka tak, aby sme mu ponúkli výhodnú cenu, ale zároveň udržali firmu v zisku. Ak rastú naši partneri, rastieme aj my,“ uvažuje Soren. Motto spoločnosti je veľmi jednoduché: kvalita v čase. „Máme radi, keď nás chvália,“ dopĺňa konateľ S. Ulstrup a pokračuje. „Teším sa, keď vidím, ako veci rastú a rozvíjajú sa, lebo viem, že je to výsledok dobrého tímu.” Soren si nemyslí, že existuje nejaký konkrétny recept na úspech. Verí v čestnosť, vytrvalosť a húževnatosť. „A ešte veľa tvrdej práce a trochu šťastia,“ uzatvára podnikateľ.


Východné Slovensko

Spoločnosť ELTRA, s.r.o.pôsobí na poli realizácie prác a dodávok v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. Jej hlavnou náplňou je dodávateľská činnosť na pevných trakčných zariadeniach celoštátnych dráh a silnoprúdovej elektrotechniky. Počas svojej existencie spoločnosť získala stabilné a uznávané postavenie na slovenskom dodávateľskom trhu v oblasti elektrifikácie a modernizácie tratí železníc Slovenskej republiky.

„Dosiahnuť úspech nebolo vôbec ľahké a najmä v podnikateľskom prostredí, ktoré na Slovensku v mnohom zaostáva za vytváraním podmienok na seriózne podnikanie. Podnikanie nie sú len starosti. Sú aj pekné zážitky. Ľudia, s ktorými prichádzate do styku a ktorí si vážia prácu a rozumejú jej, ako aj ľuďom, vedia podať pomocnú ruku a tešiť sa z úspechov druhých,“ pripomína M. Neubeller, generálny riaditeľ.


Firma bola založená v roku 1999 troma spoločníkmi. Dvaja z nich boli nemeckí investori, od ktorých Miriam Poništová a Jozef Poništ, konatelia, odkúpili podiely v roku 2005 a 2006. Približne osemdesiat percent činnosti firmy spočíva v zabezpečovaní prepráv tovaru cestnou dopravou. Princíp je celkom jednoduchý. DeutschMann si z dopravcov môže vyberať – prednosť má ten, kto je bližšie k nakládke, kto má lepšie vozidlo, kto je cenovo výhodnejší. Ako to jednoducho vyzerá, také neľahké to je. Okrem iného preto, že spoločnosť operuje po celom svete.

Zmyslom podnikania je zisk. To však neznamená, že zisk je jediná hodnota, ktorú podnikanie produkuje. M. Poništová má názor sformulovaný jednoznačne, keď hovorí: „Najdôležitejšia vec v živote je pomáhať k výhre iným, a to aj za tú cenu, že sami musíme spomaliť a zmeniť naše vlastné preteky.“ Existuje recept na to, ako byť úspešný? Poništovci si myslia, že receptov je veľa, dokazujú to predsa úspešní ľudia. Vlastný postoj sformulovali do niekoľkých bodov. Prvým je vysoká úroveň etiky – nielen o nej rozprávať, ale aj tak žiť svoj každodenný život. Nasleduje potreba mať skvelý produkt alebo službu. Dôležité je vzdelávanie a zlepšovanie. Napokon je to schopnosť filtrovať zlé správy a nepoddávať sa im.


O tom, že dobrý biznis sa dá robiť i na vidieku, svedčí príklad spoločnosti STS Metalkov z pohraničnej obce Buzica v okrese Košice-okolie. Celkom na začiatku vyrábali pre vtedajšie VSŽ oceľové bubny na ochranu plechu. STS v názve firmy nie je tajomná skratka. Spoločnosť si prenajímala priestory v závode STS Moldava nad Bodvou. Pre nezainteresovaných STS znamenalo Strojno-traktorová stanica.
Štefan Maliňák hovorí o tom, že o úspechu či neúspechu rozhodujú ľudia. „Aj týmto pravidlom som sa riadil, keď som v 1997 zakladal firmu. V podnikaní som už mal nejaké skúsenosti, veď v súkromnom biznise som bol prakticky od začiatku, keď sa po revolúcii naskytla taká možnosť. Preto som si za hlavné kritérium pri výbere svojich najbližších spolupracovníkov určil, že práca nebude pre nich iba zdrojom obživy, ale aj akýmsi koníčkom. Samozrejme, okrem vysokej odbornosti, vytrvalosti, organizačných schopností,“ spomína na začiatky Š. Maliňák. Dnes firmu tvorí osem ľudí.
Spolupráca s oceliarskou firmou pokračovala aj potom, ako ju prevzala americká spoločnosť US Steel. „Na balenie plechov sme ponúkli takzvaný ,kartonplast‘, ktorého základ tvorí polypropylén. Plast bol ľahký, ľahko sa s ním manipulovalo, bol bezpečný a lacný. Manažment U. S. Steel rozhodol, že nebude vyrábať nekvalitný plech, ktorý sa používal na balenie. Týmto sa začína história nášho obchodovania s obalovým materiálom,“ vysvetľuje Š. Maliňák.
Zo STS Metalkov odchádzajú obaly do hutníckych kombinátov v Maďarsku, Srbsku, Českej republike a Rumunsku. Výrobky využívajú aj v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve, sklárskom priemysle, ale aj vo farmácii.
STS Metalkov dnes nie sú iba obaly. Firma sa pustila aj do výroby súčiastok pre nákladné automobily a poľnohospodárske stroje. „Podieľame sa na vývojových programoch svetoznámych automobiliek a firiem vyrábajúcich poľnohospodársku techniku. Skvelý bol pocit, keď do firmy prišiel list od obchodného riaditeľa americkej spoločnosti John Deere s poďakovaním za účasť vo vývojovom projekte.“ Spoločnosť podniká aj s ložiskami, distribúciou, návrhmi a servisom.
Podnikanie nie je len o číslach. „Mám dobrý pocit, keď na pracovisku vládne dobrá atmosféra, keď ľudia prichádzajú do práce s úsmevom a tak aj odchádzajú. Každý si je vedomý, že úspech toho druhého je úspechom celej firmy a v konečnom dôsledku i vlastným úspechom,“ charakterizuje vzťahy v spoločnosti Š. Maliňák. Podnikaním získal veľký rozhľad, spoznal rôzne kúty sveta, kultúry, ľudí. „Podnikanie znamená aj finančné zabezpečenie. Na druhej strane berie biznis veľa času a akokoľvek sa človek snaží, trpí celá rodina. Materiálno je iba slabou náplasťou za absenciu pri rodine a výchove detí,“ priznáva Š. Maliňák.
A či existuje recept ako byť úspešný? „Treba mať trošku šťastia, veľa trpezlivosti a predovšetkým dôslednosť. Človek nesmie byť nenásytný. Musí plniť dohody. Najdôležitejšie je však obklopiť sa správnymi ľuďmi, dôverovať im a vážiť si ich, ako aj ich prácu. Samozrejme treba ich náležite finančne ohodnotiť a o úspech sa už postarajú sami,“ uzatvára Š. Maliňák.


Stredné Slovensko

Vznik firmy T M G, a.s.inicioval trend na stavebnom trhu, smerujúci ku komplexnému realizovaniu stavebného diela jedným dodávateľom, s orientáciou na subdodávateľov v prípade nutnosti realizovať úzko špecializované práce. Spoločnosť vznikla v prvej polovici roku 1990. Počas svojej existencie realizovala množstvo stavebných diel v okrese Prievidza i v ďalších oblastiach Slovenskej republiky a získali si u investorov kredit kvalitných a spoľahlivých firiem.


Spoločnosť Albi sa stala známou predajom humorných blahoželaní. Vznikla v roku 1996 ako stopercentná dcéra Albi Česká republika. „Aj dnes, ak hovoríme o úspešnom hospodárení, treba povedať, že ide o výsledok práce aj našich českých kolegov,“ upresňuje konateľ Luboš Halousek. Úspešný predaj pohľadníc vyústil do licenčnej zmluvy s najväčšou spoločnosťou v tomto odbore na svete, firmou Hallmark. „Neskôr sme začali s predajom darčekových tašiek, moderných spoločenských hier a darčekov. Vo všetkých týchto odboroch sme taktiež uzavreli ďalšie strategické partnerstvá s významnými zahraničnými partnermi, ktoré nám poskytujú veľké zdroje inovácií. Podobne sa snažíme uzatvárať vzájomne výhodné dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi,“ hovorí L. Halousek. Trhové postavenie zabezpečujú firme Albi relatívne veľké a riskantné, ale premyslené investície do nových produktov a férové vzťahy so zákazníkmi. „V posledných rokoch sme sa pustili do budovania vlastnej siete značkových predajní. Momentálne na Slovensku zamestnávame 27 zamestnancov,“ vysvetľuje konateľ. Pre L. Halouska sa podnikanie stalo cestou k sebarealizácii a slobode. „Majiteľ firmy Albi Antonín Kokeš ma učil, že všetko sa dá, keď sa chce. Tento muž môže za to, že Albi vystupuje voči svojim partnerom i zamestnancom vždy eticky. Budovanie si akéhosi ostrova slušnosti je pre nás dôležitým momentom,“ približuje atmosféru v spoločnosti L. Halousek. Naučil sa aj to, že „ak sa človek dostatočne snaží, výsledok sa obyčajne dostaví.“
Podnikanie je pre L. Halouska možnosťou byť vďaka vlastnej práci nezávislý. Rovnako ako väčšina podnikateľov ani on by nemenil nezávislosť za istotu pracovného pomeru. „Niekedy je práce veľa. V podnikaní však treba predovšetkým obrovský kus šťastia, ale aj úprimnej snahy, rozumného rizika a sedliackeho rozumu.“ A je to!


Spoločnosť Eldisy Slovakia vznikla v roku 2006 ako stopercentná dcéra spoločnosti Eldisy, GmbH, v nemeckom Gardelegene. Vyrába tesniace systémy z gumy pre automobilový priemysel, prevažne pre nemecké automobilky Volkswagen, Audi, Daimler, Porsche či BMW. Zoznam odberateľov naznačuje, v akej kvalite firma produkuje.

Podnikanie a riadenie nie je drina, ak človeka bavia. Existujú efekty, ktoré sa peniazmi ani nedajú vyjadriť. „Je to najmä uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí, dôvera nemeckých majiteľov pri budovaní a vedení spoločnosti,“ vymenúva „benefity“ P. Mucha, riaditeľ spoločnosti. Motívom bývajú nielen veľké, ale aj každodenné malé úspechy a radosti. Recepty na úspech bývajú veľmi nespoľahlivé. P. Mucha jeden má a funguje naň i na firmu zatiaľ bezchybne: „Nikdy sa nevzdať, pevne veriť v seba a dôverovať ľudom okolo seba, veriť v úspech a nikdy neprestať dôsledne pracovať.“


Za Diamantami slovenského biznisu stoja

Organizátori