5. ročník 2013

5. ročník 2013

V roku 2013 sa už po piaty raz odovzdali ceny Diamanty slovenského biznisu. Ocenené boli malé a stredné podniky, ktoré v predchádzajúcom roku dosiahli tržby 2-20 miliónov eur, majú zdravú mieru zadĺženosti a ziskové hospodárenie. Každoročne sa oceňujú tri firmy za západnú, strednú a východnú časť Slovenska.

Západné Slovensko

Sygic je momentálne najsťahovanejšia navigačná aplikácia pre telefóny s operačným systémom Android. Znamená to, že za posledný rok si navigačný softvér od Sygicu stiahlo viac ako desať miliónov ľudí po celom svete. So Sygicom precestujú ľudia viac ako štyristo miliónov kilometrov ročne, čo je približne tisíc ciest na Mesiac. Sygic patrí medzi Top 200 najlepšie zarábajúcich aplikácií na svete v obchodoch AppStore a Google Play.


Spoločnosť sa orientuje na dodávku technologických zariadení pre energetický sektor, najmä v oblasti dodávok kotlov, rekuperátorov, čerpadiel, predizolovaných potrubných komponentov, výmenníkových staníc, komponentov pre riadiace systémy. Tak isto pôsobí v oblasti dodávok materiálov nevyhnutných pre opravy a údržbu tepelnoenergetických zariadení.


Súkromná spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom a produkciou simulátorov a tréningových systémov pre pozemnú a vzdušnú armádu a civilné letectvo.


Východné Slovensko

Stavebno – projekčná spoločnosť, ktorej hlavnú náplň tvorí projekčná, stavebná a inžinierska činnosť. Skúsenosťami a odborným potenciálom svojich pracovníkov, modernou, kvalitnou technikou, technológiou a so širokou škálou subdodávateľských spoločností vie realizovať potreby a požiadavky každého zákazníka. Realizujeme výstavby vo vysokom štandarde pri dodržaní projektových parametrov, platných noriem, technologických postupov s ohľadom na životné prostredie.


Spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o. pôsobí na trhu výrobcov plastových výliskov od roku 1989. Zameriava sa na výrobu presných technických a estetických výliskov z termoplastov. Do výrobného programu má LPH zaradené aj plastové výlisky potláčané termotransferovou technológiou, výrobky vyžadujúce technológiu dvojstreku ako aj montážne zostavy a podzostavy, obsahujúce okrem lisovaných plastových dielov aj prvky z rôznych technických materiálov akými sú kovy, uretánové peny, fólie, magnety a iné.


Poslaním spoločnosti je uspokojovanie potrieb zákazníkov v oblasti internetu a počítačovej techniky. Medzi ich zákazníkov patria predovšetkým domácnosti, obchodné spoločnosti, živnostníci a školy.


Stredné Slovensko

Firma spolupracuje na vývoji nových výrobkov, vyrába ich prostredníctvom práškovej metalurgie a dodáva do spoločností po celom svete. Pre väčšinu zákazníkov dodáva výrobky, z ktorých polovicu nikto okrem nich vo svete nevie vyrobiť. Za 18 rokov firma nestratila ani jedného zákazníka.


Spoločnosť vznikla v roku 1992 a zaoberá sa medzinárodnou kamiónovou prepravou, zasielateľskými službami a špedíciou. Vykonáva exporty a importy do krajín EÚ, so zameraním na západnú Európu.


Spoločnosť vznikla na domáci trh v oblasti nakladania s odpadmi. V súčasnej dobe zamestnáva 15-20 pracovníkov. Sú to výkupcovia, šoféri, závozníci, pracovníci vykonávajúci paličské práce a triediči odpadu.


Za Diamantami slovenského biznisu stoja

Organizátori