Osviežujúci biznis. Rodinná firma z Lužianok dodáva pre vodohospodárske stavby už 32 rokov

Bez ich dodávok by nevznikla žiadna vodohospodárska stavba. Rodinná firma Campri, ktorá je na trhu už 32 rokov, patrí k významným slovenským hráčom zabezpečujúcim kompletné dodávky materiálov pre vodohospodárske stavby.

Patria k nim potrubia, tvarovky, vodárenské armatúry a iné príslušenstvo pre vodovodné a kanalizačné systémy, vodojemy či čistiarne odpadových vôd. Okrem toho má aj vlastný výrobný program polyetylénových vodovodných potrubí určený najmä na rozvody pitnej vody, ako závlahy, chráničky káblov, beztlakovú kanalizáciu a mnoho ďalších použití.

Vlani dosiahla historicky najvyšší obrat vo výške 18,3 milióna eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 35 percent. Spoločnosť so 60 zamestnancami zároveň v minulom roku realizovala stavebné projekty v hodnote 2,4 milióna eur.

Ocenený rodinný biznis

Pôvodne spoločnosť Campri sídlila v Ivanke pri Nitre, neskôr sa presunula do nového sídla o pár kilometrov ďalej do Lužianok. Na jej čele stojí CEO a zakladateľ Jozef Kertész, ktorý vo firme vlastní majoritný 60-percentný podiel. Zvyšok rovným dielom patrí jeho dcéram Silvii a Kataríne, ktoré v rodinnej firme aktívne pôsobia tiež. Okrem toho na čele spoločnosti stojí v pozícii výkonného riaditeľa skúsený dlhoročný manažér firmy Peter Homola.

Najnovšie si firma pripísala na konto ocenenie Diamanty slovenského biznisu za región západného Slovenska v rámci tohtoročného, už 15. ročníka súťaže. Ocenenia udeľujú po detailnom posúdení rôznych výkonnostných parametrov spoluorganizátori súťaže Enterprise Investors a PwC.

O tom, že vo firme firma drží trend s dobou a jej potrebami však svedčia aj ďalšie ocenenia, ktoré už v minulosti získala, napríklad druhé až štvrté miesta v rebríčku najzdravších firiem v nitrianskom regióne za roky 2014 až 2018, ktorého vyhlasovateľom boli Hospodárske noviny.

Celý život pri vode

Jozef Kertész pôvodne pracoval vo vodohospodárstve a krátko po revolúcii v roku 1991 sa s ďalšími biznis partnermi rozhodol založiť súkromnú firmu.

„V roku 1991 sme začínali ako stavebná firma, venovali sme sa špecializovaným prácam v oblasti vodohospodárstva a obchodnej činnosti. V roku 1994 sme začali vyrábať aj polyetylénové potrubia, v čom pokračujeme dodnes,“ hovorí majiteľ.

Diamanty slovenskeho biznisu 2023 - Campri

Predstavitelia spoločnosti Campri, zľava: Peter Homola, Silvia Kertészová a Jozef Kertész. Foto: Miro Nôta pre Forbes Slovensko

Ako dopĺňa výkonný riaditeľ Peter Homola, hlavnou činnosťou Campri sú dodnes dodávky materiálu pre vodohospodárske stavby, no neodmysliteľnú časť biznisu stále tvorí aj vlastná výroba potrubí pre vonkajšie použitie.

Z pôvodného areálu, ktorý vybudovali v Ivanke pri Nitre (po odchode následne prebudovali na obytnú zónu, v ktorej vzniklo 24 radových rodinných domov), sa v roku 2006 presťahovali do nového, väčšieho a modernejšieho areálu v Lužiankach, postaveného na zelenej lúke, pričom počiatočná investícia presiahla 10 miliónov eur .

V súčasnosti ročne spracujú okolo 3-tisíc ton polyetylénu. Okrem toho sa venujú aj stavebnej činnosti, napríklad rekonštrukciám diaľkovodných potrubí a vodovodov, z ktorých už mnohé v súčasnosti na Slovensku dosahujú hranicu životnosti.

Z pohľadu pôsobnosti Campri obsluhuje zákazníkov hlavne na Slovensku, ale časť biznisu realizuje aj v susednom Česku, kde umiestňuje asi 30 percent produkcie vlastných výrobkov.

Rodina a osvedčení manažéri

Aj keď Jozef Kertész hovorí, že do dôchodku pôvodne plánoval odísť pred dvomi rokmi, dodnes sa tak nestalo. „V tom čase tu bola pandémia a tak som si povedal, že nie je čas odísť. Keďže obidve dcéry sú teraz na materskej s malými deťmi, opäť nie je ten pravý čas odísť. Myslím si, že tu ešte nejaký ten rok zostanem,“ hovorí s úsmevom „otec zakladateľ“.

Za normálnych okolností to však majú vo firme medzi sebou podelené, dopĺňa dcéra Silvia, ktorá je po otcovi druhou konateľkou Campri a podľa vlastných slov sa vo firme venuje „všetkému, čo si každodenná prevádzka vyžaduje tak, aby bola pripravená na nové výzvy. Tých je v súvislosti so zmenami a pokrokom v jednotlivých oblastiach neúrekom“. Jej sestra Katarína má, mimo materskej, na starosti hlavne marketing firmy, kontakt so zahraničnými obchodnými partnermi a tlmočenie.

Veľkou výzvou do budúcnosti bude jednoznačne budovanie závlahových systémov, ktoré budú nevyhnutné v súvislosti so stále väčšími suchami, ktoré už pravidelne zažívame aj na Slovensku.

Peter Homola, výkonný riaditeľ, campri

Vo firme sa majiteľ spolieha aj na osvedčený manažérsky tím, ktorého základom je Peter Homola a riaditelia kľúčových úsekov, ako aj ďalší dlhoroční zamestnanci spoločnosti.

Diamanty slovenskeho biznisu 2023 - Vitazi - Zapadne Slovensko

Jozef Kertész (vpravo) pri prevzatí ocenenia za 3. miesto v rámci rebríčka Diamanty slovenského biznisu 2023

Eurofondový cyklus

Ako vysvetľujú predstavitelia Campri, podnikanie v tejto oblasti je do veľkej miery podmienené čerpaním eurofondov zo strany miest a obcí, keďže drvivá väčšina vodohospodárskych projektov sa financuje prostredníctvom eurofondových projektov.

Campri ako overený dodávateľ tovaru pre vodohospodárske projekty preto pravidelne zažíva silnejšie obdobia najmä ku koncu programových období. Biznisu aj obnove vodohospodárskych stavieb by však podľa nich prospelo priebežné a hladšie čerpanie financií z Bruselu.

„Najsilnejšie roky sme vždy mali v posledných rokoch programových období. Neviem, prečo je to tak, ale na Slovensku sme bohužiaľ naučení robiť veci na poslednú chvíľu a je to vidieť aj na našich výsledkoch. Vždy sme mali silné roky hlavne ku koncu programových období, kedy sa z eurofondov čerpá najviac peňazí,“ vysvetľuje Peter Homola.

Ako dopĺňa Jozef Kertész, celej krajine, ako aj podnikateľom v naviazaných odvetviach, by prospelo najmä zjednodušenie zákona o verejnom obstarávaní, stavebných konaní ako aj samotného procesu čerpania eurofondov. „Systém je veľmi komplikovaný a zdĺhavý. To by sa malo zmeniť, určite by to pomohlo obciam čerpať viac peňazí na výstavbu alebo obnovu vodohospodárskej infraštruktúry. Vidíme to u našich susedov ako Poľsko či Česko.“

„Chápeme, že sú tu obavy, aby sa financie čerpali transparentne, aby sa peniaze nemíňali neúčelne, preto máme také prísne pravidlá. Ale v konečnom dôsledku sú procesy natavené možno až príliš zložito. S potencionálnym rizikom, že možno jeden subjekt má nejaké nekalé úmysly, trpí 99 percent ostatných subjektov, ktoré sa preto musia podriadiť mimoriadne prísnym procesom,“ hovorí Peter Homola.

Diamanty slovenskeho biznisu 2023 - Campri

Predstavitelia spoločnoti Campri, zľava: Peter Homola, Silvia Kertészová a Jozef Kertész. Foto: Miro Nôta pre Forbes Slovensko

Vízia spojená s klimatickou zmenou

Okrem tradičného biznisu budovania vodovodných potrubí, kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd, sa do budúcnosti Campri pripravuje aj na potenciálne nové výzvy súvisiace najmä s už citeľnou klimatickou zmenou.

„Veľkou výzvou do budúcnosti bude jednoznačne budovanie závlahových systémov, ktoré budú nevyhnutné v súvislosti so stále väčšími suchami, ktoré už pravidelne zažívame aj na Slovensku,“ vysvetľuje Peter Homola. Už dnes je tu podľa neho dokonca aj viacero poľnohospodárskych subjektov, ktoré ani nečakajú na európske peniaze a takéto systémy si už aj budujú na vlastné náklady, pretože je to pre ich prežitie nevyhnutnosť.

„Určite pri tom chceme byť, rovnako ako aj pri výstavbe novej a rekonštrukcii starej infraštruktúry, ktorá je už na hranici životnosti. Roboty tu je stále dosť, o to sa nebojíme,“ dopĺňa šéf spoločnosti Jozef Kertész.

Článok pôvodne vyšiel na forbes.sk.