Business Leaders Club (Košice) – Ako byť lepší/ Hľadáme Diamanty slovenského biznisu

Predstavitelia firiem východného Slovenska sa na pozvanie magazínu FORBES a za podpory spoločnosti ENTERPRISE INVESTORS stretli na predposlednom z tohtoročných podujatí Business Leaders Club: Ako byť lepší? Miestom stretnutia pre pozvaných hostí boli priestory košického hotela Yasmin. Prítomných divákov i diskutujúcich hostí sprevádzala večerom Tatiana Vavrová, redaktorka magazínu FORBES.

Rovnako ako na predchádzajúcich regionálnych podujatiach aj v metropole východného Slovenska – v Košiciach, zúčastnení hostia Miroslav Karaffa zo spoločnosti ELCOM či Ľubomír Bezák, riaditeľ spoločnosti SPINEA diskutovali o kvalite podnikateľského prostredia a možnostiach pracovných síl. Obaja sa zhodli na nutnosti dodatočného vzdelávania a školenia svojich zamestnancov, avšak, nevyhli sa ani negatívnemu konštatovaniu, že napriek vynaloženej snahe na vzdelávanie zamestnancov, mnohí preferovali prácu mimo daného regiónu, dokonca i v zahraničí.

Odľahčením tém večera a inšpiráciou pre svoju bojovnosť bol nepochybne košický hokejista Ladislav Nagy, ktorý sa s prítomným publikom podelil o skúsenosti z reprezentácie.

Kompletný report z podujatia Business Leaders Club v Košiciach pripravený magazínom FORBES si môžete prečítať tu.